APM Monaco - Long Tribal Earring

APM Monaco - Long Tribal Earring

Product type: Earring

Price: 228 USD

Silver Weight:11.6g

 

Gold Version:

130 Green Nano Round 1.25mm (Micro Wax): 1.170Cts

80 Red Nano (#7) Round 1.25mm (Micro Wax): 0.880Cts

2 Blue Nano Round 1mm (Micro Wax): 0.010Cts

122 Blue Nano Round 1.25mm (Micro Wax): 1.098Cts